Wellness 

Slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální pohody. S označením wellness se můžeme setkat v kontextu s různými pracovišti.Co se týče wellness, tak by především mělo jít o lidské zdraví, a to zdraví fyzické i psychické. Wellness jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. Nejedná se však o medicínské postupy.

Slovo WELLNESS znamená stav - pocit blahobytu, jež je maximálně orientovaný na individuální možnosti člověka - vlastní osoby. Je to dlouhotrvající - stupňující se proces přeměny Vaší psychické, intelektuální, emoční, sociální, duchovní a okolní pohody.Tyto parametry jsou nejdůležitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a prostor, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, design, barvy…) a pro programy, které nás k pocitům wellness vedou . Wellness prostor je v nás i v přírodě, pokud nám zajišťuje prožitek krásy, klidu a míru.

Některé wellness programy, se zaměřují na revitalizaci lidského zdraví a mysli, na to jak se cítit lépe a energičtěji. Další se zabývají cíli, jako je přestat kouřit, zhubnout, nebo zahrnují fitness. K wellness samozřejmě patří i to, co si pod tímto pojmem představí většina lidí. Jsou to různé kosmetické balíčky a procedury. Do wellness můžeme zahrnout i stravování.