Sportovni masáž

Sportovní masáž je masáž složená z uspořádaného souboru vhodných masérských hmatů, které mají připravit sportovce jak po fyzické tak psychické stránce na podání určitého sportovního výkonu, popřípadě mají za úkol zbavit sportovce únavy a přispět k jeho zotavení.

Masáž odstraňující únavu

Jedná se o druh sportovní masáže, který je nejrozšířenější. Kromě jeho ulatnění ve sportu se tento typ masáže využívá i  v masérských či kosmetických studiích. Masáž je vhodná zejména tehdy, byl-li sportovec vystaven vysoké fyzické námaze. Je-li však sportovec zcela vyčerpán, je vhodné, aby byla masáž odložena alespoň o jeden den.

Masáž přípravná

Přípravná masáž představuje masáž, při které dochází ke zlepšení sportovcovy kondice. Jedná se tak o prvek, který pomáhá při široké škále anatomických a funkčních příznaků jako je například špatné držení těla, ochablé svaly a mimo jiné také zkrácené šlachy. Jedná se zpravidla o masáž celkovou. Masáž přípravnou lze také označit jako masáž tréninkovou, hygienickou či kondiční

Léčebná sportovní masáž

Tento druh sportovní masáže, jak už z názvu napovídá, má za úkol pomáhat léčit či dolečovat následky různýchsportovních zranění. Správný masér by se neměl nikdy snažit o to, aby léčil sportovce sám bez vědomí jeho ošetřujícího lékaře.