Cesty jógy

RÁDŽAJÓGA

Rádžajóga je novějším názvem pro cestu, která se dříve nazývala Aštangajóga. Překlad tohoto názvu značí jóga osmi údů či osmidílná stezka. Údy znamenají stupně, tedy techniky jógy, které si musí adept osvojit, aby došel cíle, kterým je osvobození. Součástí rádžajógy je i hathajóga zahrnující především ásany, pranajámu, mudry, bandhy, krije a mantrajógu. V upanišádách bylo smyslem hathajógy dosáhnout fyzické a psychické očisty a rovnováhy. U nás na západě je rádžajóze a hathajóze věnována velká pozornost, přesto mezi indickými učiteli bývá tato cesta opomíjena. Je pomalá a pozornost člověka rozptyluje, takže adept se často zastaví na místě a zapomene pokračovat v cestě poznávání dál. Ustrne ve snaze zdokonalit techniky, neuvědomí si často, že tím podporuje růst svého ega, nebo naopak přeskočí některé stupně a zaměří se pouze na jednu praxi. Osmidílnou stupnici začínají etická pravidla zvaná jama a nijama.

Jama jako první stupeň představuje pětici zákazů. Dodržování jam člověka zbavuje egoistických tendencí a jeho osobnost se sattvicky vylaďuje. Pěstuje si tak disciplínu a sebekontrolu.

Patří k nim: 1. - Ahinsa-(neubližování)   2. - Satja-(pravda)   3. - Brahmačarja ( zdrženlivost)   4. - Astéja - (nepřivlastňování)   5. - Aparigraha - ( nepřipoutanost)