JÓGA

V současné době z důvodu pandemie covid 19 pozastaven kurz jógy v Domově seniorů, kde lekce probíhaly.

Každý člověk je neopakovatelný jedinec a jeho cesta k poznání je jedinečná.

Kolik lidí, tolik Cest. 

Jóga je cestou, jak porozumět sobě i druhým lidem. Jak získat rovnováhu a klid. Tou cestou je sebepoznání, orientace pozornosti dovnitř nás samých. A není jiná možnost, jak poznat sám sebe, než ovládnout pulzující princip mysli. Zastavit pohyby v mysli, jak to definoval už Pataňdžali.